fbpx
Strona głównaWiadomościZ prac Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi  30 listopada  zapoznała się z informacją Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Infrastruktury i Budownictwa; Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Środowiska na temat rozwoju infrastruktury drogowej oraz społecznej na obszarach wiejskich i możliwości pozyskania na te cele dodatkowych środków.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Dariusz Nieć przedstawił szczegółową informację na temat możliwości finansowania budowy dróg lokalnych oraz zasady korzystania z pomocy unijnej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które są na mocy umowy partnerstwa ściśle określone. Realizowany przez ministerstwo rolnictwa PROW na lata 2014-2020 przewiduje wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na podstawowe usługi i odnowę wsi. Wsparcie w obszarze infrastruktury jest ukierunkowane na poprawę stanu i sieci dróg lokalnych i jej rozbudowę oraz na kompleksowe rozwiązania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzej Konieczny poinformował, że Lasy Państwowe w latach 2014-2015 przeznaczyły na budowę dróg po 800 mln zł rocznie, wpłacanych do budżetu państwa oraz że współpraca Lasów Państwowych z gminami, mająca na celu m.in. wspomaganie tworzenia samorządowej struktury drogowej, przebiega dobrze (w latach 2007-2014 przeprowadzono prawie 900 wspólnych inwestycji). Minister przedstawił także szczegółowo inwestycje, jakie Lasy Państwowe – poza drogami – będą podejmować wraz z gminami.

Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawili informację na temat działań na rzecz wsi i obszarów wiejskich w zakresie ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, a także na temat Programu wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Zastępca dyrektora Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa Beata Leszczyńska powiedziała, że celem “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym poprzez wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Program rozwoju dróg gminnych i powiatowych ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.

Posłowie w dyskusji na temat możliwości inwestycyjnych gmin podkreślali zróżnicowanie terenów wiejskich pod względem zamożności oraz fakt, że brak środków własnych uniemożliwia biedniejszym gminom pełne skorzystanie z różnych programów unijnych. Pytano m.in. o targowiska, biogazownie, wsparcie dla budowy chlewni, a także o ochronę wód, inwestycje w deszczownice i małą meliorację.

Źródło: Sejm RP

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.