Polska wołowina jest konkurencyjna cenowo

W 2017 r., na skutek wzrostu pogłowia młodego bydła, produkcja wołowiny nadal rośnie i w całym 2017 r. (według prognozy IERiGŻ – PIB) może wynieść 1 050 tys. ton (540 tys. ton mpc.), o 8% więcej niż w 2016 r. W ocenie Biura Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa tendencja wzrostowa w produkcji zostanie utrzymana także w 2018 r., jednak ocenia się, że dynamika tego wzrostu może osłabnąć.

Polska wołowina jest konkurencyjna cenowo na rynku unijnym, co sprzyja wzrostowi eksportu tego mięsa z Polski. Około 87% krajowej produkcji przeznaczane jest na eksport.

– Przewiduje się, że w całym 2017 r. eksport wołowiny może wynieść około 450–460 tys. ton, o 4–5% więcej niż w 2016 r. W 2018 r., tendencja wzrostowa w eksporcie produktów wołowych i cielęcych z Polski prawdopodobnie zostanie utrzymana, jednak jej dynamika będzie mniejsza – informuje KOWR.

Źródło: KOWR