Polska – Teksas 2018

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych we współpracy z Agro Business Klubem i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje kolejną już edycję Programu Wymiany Młodych Rolników Polska – Teksas 2018.

Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program realizowany jest w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie polscy rolnicy wyjeżdżają na fermy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw.

Celem wymiany jest przede wszystkim zdobycie wiedzy na temat rolnictwa, produkcji, polityki rolnej i ekonomii, systemu edukacji, historii rolnictwa oraz warunków przyrodniczych, wymiana informacji na temat polityki rolnej i praktyki, badań i technologii w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych. Ponadto pogłębienie współpracy pomiędzy organizacjami producentów rolnych, uczelniami, administracją w Polsce i w Teksasie i budowanie dobrych relacji i współpracy pomiędzy Polską i Teksasem.

Założenia programu: pobyt w gospodarstwie rolnym i uczestnictwo w codziennych pracach i zajęciach rodziny goszczącej,zdobycie doświadczenia na temat produkcji, polityki rolnej i ekonomii,udział w spotkaniach z przedstawicielami organizacji rolniczych, rządu i samorządu, uczelni o profilu rolniczym w celu pogłębienia wiedzy na temat rolnictwa i produkcji rolnej w kraju goszczącym oraz poznanie tradycji, historii i kultury, zwiedzania miejsc historycznych i zabytków.

Realizatorem Programu ze strony polskiej  jest Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i Agro Biznes Klubem.

Natomiast ze strony amerykańskiej – Teksas A& M University, TALL Program oraz pięć organizacji branżowych reprezentujących rolników z pięciu sektorów: producentów pszenicy Stanu Teksas (Texas Wheat Producers), producentów kukurydzy Stanu Teksas (Texas Corn Producers, producentów ziarna sorgo Stanu Teksas (Texas Grain Sorghum Producers), producentów mleka Stanu Teksas (Texas Association of Dairymen), producentów trzody chlewnej Stanu Teksas (Texas Pork Producers Association).

Planowany wyjazd polskich rolników: 16 czerwca – 22 lipca 2018 roku.  Długość trwania programu: 5 tygodni. Wymagany wiek uczestników: 20-30 lat.
Tematyka: produkcja zbóż, kukurydzy, sorgo, mleka i trzody chlewnej
Wymagane wykształcenie: ukończona szkoła średnia lub studia wyższe kierunki rolnicze
Wymagania językowe: co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego umożliwiająca samodzielną komunikację Mile widziane: prawo jazdy na samochód, traktor, inne maszyny rolnicze

Każdy z uczestników zobowiązany będzie udziału w codziennych zajęciach oraz do mieszkania w gospodarstwie u rodziny goszczącej

Uczestnicy powinni zdobywać wiedzę i doświadczenie praktyczne, dlatego oczekuje się od nich aktywności, zaangażowania i zainteresowania. Mile widziane będą artykuły, zdjęcia i filmy wykonane podczas pobytu w Teksasie. W każdym gospodarstwie goszczącym będzie jeden uczestnik wymiany. Na początku wymiany uczestnicy wezmą udział w trzydniowym programie wprowadzającym, a na zakończenie programu w dwudniowym programie podsumowującym.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób zainteresowanych udziałem w Programie odbędzie się w Warszawie w dniu 16 lutego 2018 roku o godz. 11.00
w budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich ul. Hoża 66/68 , sala konferencyjna IV piętro.

Źródło: PZPRZ