Płatności bezpośrednie 2015 – 2020

Propozycje systemu płatności bezpośrednich w latach 2015 – 2020 przedstawił 26 czerwca br podczas konferencji minister Marek Sawicki. Przygotowany przez ministerstwo projekt został w ubiegłym tygodniu przekazany do konsultacji społecznych, które potrwają do 11 lipca br.

System, ukierunkowany jest na rolników aktywnych, czyli takich, którzy faktycznie będą rozwijać swoją produkcję i sprzedawać na rynek. Przekazane do resortu wnioski pozwolą na wypracowanie systemu sprzyjającego rozwojowi polskiego rolnictwa – podkreślił minister Sawicki.

Najistotniejsze w przygotowanym systemie jest przesunięcie, 15% czyli ok. 507 mln euro środków na dopłaty produkcyjne.
Chcemy wspierać szczególnie zagrożone kierunki produkcji w rolnictwie, te, które muszą utrzymać swoją konkurencyjność na rynkach europejskich i światowych – powiedział szef resortu.
Do wsparcia tego minister Sawicki zaliczył m.in. dopłaty do owoców miękkich, buraków cukrowych, roślin wysokobiałkowych, pomidorów, a także bydła, owiec i kóz.
Chcemy przywrócić płatności do roślin włóknistych. Kiedyś był to ważny kierunek produkcji, który jest obecnie mocno zaniedbany – zaznaczył minister.

Ważne jest też wyłączenie 2% na wsparcie dla młodych rolników, którzy oprócz premii na inwestycje we własnych gospodarstwach będą mogli otrzymać stałą dopłatę 62 euro/ha do pierwszych 50 ha gospodarstwa. Pieniądze te będą mogły być dobrym wsparciem przydatnym, jako wkład własny przy ubieganiu się o wsparcie ze środków PROW na modernizację.

Kolejną istotną propozycją zmiany systemu płatności są przedstawione do konsultacji trzy warianty płatności dodatkowych. Do płatności 184 euro/ ha, która wynika z jednolitej płatności dodatkowej oraz płatności na zazielenienia rolnicy będą mogli dodatkowo uzyskać, w wariancie A na hektary od 5 do 10 – 20 euro/ha, a na hektary od 10 do 30 – 80 euro/ha. Natomiast w wariancie B dodatkowo na hektary do 3 do 10 – 26 euro/ha, a na hektary od 10 do 30 – 62 euro/ha.

Gospodarstwo małe 3 – 5 ha, jeśli zdecyduje się na produkcję np. roślin białkowych lub zwierzęcą może otrzymać płatność nawet powyżej 600 euro/ha. Po raz pierwszy małe gospodarstwa będą miały możliwość tak dużego wsparcia i rozwoju – podkreślił minister Sawicki i dodał, że zależy mu na tym, aby w nowej perspektywie finansowe, do 10% gospodarstw produkujących na rynek, dołączyła kolejna grupa 30% gospodarstw.

Minister odnosząc się do wykorzystania środków WPR w ramach budżetu na lata 2007 – 2014 przypomniał, że od 9 czerwca przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego działają już Zespoły Eksperckie, które udzielają nieodpłatnej pomocy w zakresie wykorzystania wsparcia z PROW 2007 – 2013 oraz rynku owoców i warzyw. Zapowiedział także rozpoczęcie przez MRiRW we współpracy z ARiMR, ODR-ami oraz Samorządem Rolniczym Akcji pt. „Ratujmy każdy wniosek z PROW 2007 – 2014”.
Chodzi o to, aby każdy zgodny w przepisami unijnymi i złożony w prawidłowy sposób wniosek mógł być zrealizowany, a środki wypłacone – podkreślił minister Sawicki.

(Źródło: MRiRW)