PIORiN ostrzega przed pozostałościami substancji aktywnych

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa został powiadomiony przez Rossielchoznadzor, że w dalszym ciągu stwierdzane są liczne przekroczenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin (NDP) w płodach rolnych eksportowanych na rynek rosyjski

Najczęściej stwierdzanymi substancjami czynnymi z przekroczeniami są: pirymikarb, propargit, cypermetryna, karbendazym, chlormequat, bifentryn, fenoksykarb, metalaksyl, lambda – cyhalotrim, fosalon, alfa – metrin, delta – metrin. 

Szczególnie niepokojący jest fakt wykrywania pozostałości substancji czynnej propargit, której stosowanie na terytorium Unii Europejskiej jest zabronione. Podkreślenia wymaga, że produkty w których zostanie stwierdzone stosowanie środków ochrony roślin niezarejestrowanych na terenie Polski będą wycofywane z rynku krajowego. 
Powtarzające się przypadki stwierdzania przez stronę rosyjską przekraczania w przesyłkach owoców i warzyw norm pozostałości środków ochrony roślin, mogą skutkować wprowadzeniem ograniczeń w eksporcie polskich produktów pochodzenia roślinnego na rynek rosyjski.

(Źródło: PIORiN)