fbpx
Strona głównaUprawaRzepakObsada rzepaku. Termin wysiewu i warunki mają znaczenie

Obsada rzepaku. Termin wysiewu i warunki mają znaczenie

Na plon rzepaku decydujący wpływ mają czynniki agrotechniczne, takie jak termin i gęstość siewu, uprawiana odmiana, rodzaj gleby i jej uprawa, nawożenie azotem i innymi składnikami pokarmowymi, a także przebieg pogody.

Ilość wysiewu nasion rzepaku związana jest bezpośrednio z terminem siewu, ale także zależy od odmiany oraz uprawy gleby. Rzepaku nie należy siać zbyt gęsto, ponieważ rośliny przy nadmiernej obsadzie mają mniejszą liczbą rozgałęzień bocznych i łuszczyn oraz słabiej gospodarują wodą i składnikami pokarmowymi, co zwykle powoduje ich niższe plony. Jednocześnie zbyt duże zagęszczenie łanu przyczynia się do nadmiernego wynoszenia szyjki korzeniowej, co zwiększa ryzyko wymarznięcia roślin w czasie zimy. Rośliny zbyt zagęszczone, konkurują ze sobą np. o światło, w efekcie ich część nadziemna jest zdecydowanie słabsza, a system korzeniowy dosyć cienki.

Zalecana obsada roślin

W nowoczesnej technologii uprawy rzepaku zalecana jest obsada 55–70 roślin/m2 – dla rzepaku populacyjnego oraz 45–50 roślin/m2 – dla rzepaku mieszańcowego. Podane liczby uwzględniają 10–20% straty roślin w czasie zimy. Tak więc wiosną normalny łan rzepaku populacyjnego powinien mieć obsadę 45–55 roślin/m2, a mieszańcowego 35–45 roślin/m2.

Materiał siewny rzepaku ozimego dostępny jest w jednostkach siewnych, obliczonych na podstawie standardowej normy wysiewu odmian mieszańcowych, która wynosi do 50 roślin/m2. Jednostka siewna obejmuje 1,5 miliona żywych nasion i jest przeznaczona do wysiewu na 3 ha. Należy jednak pamiętać, że jeżeli wykonujemy siew w terminach optymalnych, to wystarczająca jest obsada na poziomie 40–45 roślin/m2, w przypadku siewu opóźnionego – 50 roślin/m2.

Ilość wysiewu możemy ustalić, biorąc pod uwagę zdolność kiełkowania i masę 1000 nasion zgodnie z następującym wzorem:

Ilość wysiewu (kg/ha) = MTN (g) × ilość nasion na m2/zdolność kiełkowania (%)

Ilość wysiewu przy MTN – 4,5 g, zdolność kiełkowania – 90% wynosi odpowiednio dla obsady:

– 45 roślin/m2 (4,5 x 45) / 90 = 2,25 kg/ha

– 55 roślin/m2 (4,5 x 55) / 90 = 2,75 kg/ha

– 70 roślin/m2 (4,5 x 70) / 90 = 3,5 kg/ha

Termin siewu a ilość wysiewu nasion

Ustalając ilość wysiewu rzepaku, musimy poza odmianą uwzględnić przede wszystkim termin siewu i warunki wschodów (doprawienie gleby i jej wilgotność). W praktyce często napotykamy trudności z terminowym dla danego regionu siewem rzepaku. Dzieje się tak najczęściej wskutek opóźnionych żniw lub zbyt wilgotnej gleby, co utrudnia jej właściwe przygotowanie do siewu. W takiej sytuacji przyjmuje się, że siew można opóźnić maksymalnie o tydzień w stosunku do terminu optymalnego w danym regionie (większe opóźnienie zwykle powoduje istotny spadek plonu). Jednocześnie gdy siejemy z opóźnieniem, wskazane jest, aby zwiększyć ilość wysiewu (w zależności od długości opóźnienia i warunków wschodów od 5 do 30%) oraz siać odmiany hybrydowe, które generalnie charakteryzują się szybszym tempem wzrostu niż odmiany populacyjne, a także zasilić plantację azotem. Ilość wysiewu należy również zwiększyć w niekorzystnych warunkach wschodów roślin. Słabych wschodów należy się spodziewać, gdy uprawę i siew wykonano na zbyt mokrej glebie, a także w przypadku złego jej doprawienia przed siewem (za bardzo zbrylona rola).

Źródło: akademiarzepaku.pl

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.