Obowiązują już nowe stawki dopłat do hektara

Nowe stawki dopłat do 1 hektara już obowiązują. Niestety, są one niższe, niż te dotychczas wypłacane.

Agencja Rynku Rolnego poinformowała o opublikowanym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Nowe przepisy wprowadzające zmiany w dotychczasowej wysokości tych stawek.
Aktualnie obowiązujące stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano lub wysadzono materiał siewny wynoszą:

  • 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
  • 130 zł – rośliny strączkowe,
  • 400 zł – ziemniaki – do tej pory była to kwota 500 zł

Decyzje wydane po dniu 22 kwietnia bieżącego roku będą naliczały dopłaty na podstawie powyżej wymienionych, nowych niższych stawek.

Renata Struzik, źródło: ARR