Nowe zasady finansowania samorządu rolniczego

W trakcie 22 posiedzenia Sejmu RP miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza nowe zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację ustawowych i statutowych zadań i celów tych izb.

Zgodnie z projektem wybory kandydatów do izb rolniczych organizowanych przez sołtysa, mają się odbywać według terminarza dostarczanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych izbom rolniczym i sołtysom na 65 dni przed upływem kadencji walnego zgromadzenia. Ponadto, w myśl projektu, wybory odbywać się będą nie później niż 40 dni przed upływem kadencji zgromadzenia. Zgodnie z projektem, dochody izb pochodzić mają m.in. ze środków deklarowanych przez płatnika podatku rolnego w wysokości 1 proc. Równocześnie projekt przewiduje zmniejszenie finansowania z odpisu z uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby – zamiast obowiązującej stawki 2 proc. projekt przewiduje 1 proc.

Projekt przewiduje też zmiany w ustawie z 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników. Dodano regulację, zgodnie z którą podatnik podatku rolnego będzie mógł przekazać 1 proc. podatku obliczonego na rzecz wybranej przez siebie społeczno-zawodowej organizacji rolników. Środki te będą mogły być wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności na rzecz rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych oraz wzrostu ich produkcji, zapewnienia opłacalności produkcji rolniczej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji. Projekt wpłynął do Sejmu z inicjatywy grupy posłów KP Kukiz’15.

Źródło: Sejm RP