Nowe rozporządzenie ws. kwot mlecznych

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie w sprawie podziału miedzy dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych kwot mlecznych w bieżącym sezonie.

W drugiej połowie marca br. ukazało się rozporządzenie Komisji w sprawie podziału między dostawy, a „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2014/2015.
Państwa członkowskie powiadomiły o ilościach ostatecznie przeliczonych w minionym sezonie kwotowym 2014/15 na wniosek producentów między indywidualnymi kwotami na dostawy i na sprzedaż bezpośrednią. Ponadto, zgodnie z załącznikiem dołączonym do nowego rozporządzenia, całkowite krajowe kwoty dla wszystkich państw członkowskich pozostały na takim samym poziomie jak w sezonie 2013/14. Państwa te nie zgłaszały zatem Komisji podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią dodatkowych ilości referencyjnych.
Całkowita kwota dostaw hurtowych mleka w ostatnim sezonie kwotowym wynosi w skali całej UE ponad 151,12 mln ton (o 0,04% więcej niż w roku kwotowym 2013/2014), sprzedaż bezpośrednia była natomiast o 1,63% niższa niż w poprzednim sezonie i wyniosła ok. 3,52 mln ton, stanowiąc tym samym 2,28% całej kwoty. Standardowo największa kwota dostaw przysługiwała Niemcom (ponad 30,2 mln ton) największą sprzedaż bezpośrednią osiągnęła natomiast Rumunia, niemal 1,71 mln ton, w kraju tym także udział sprzedaży bezpośredniej w kwocie mlecznej był najwyższy w UE (52,03%).

Kwota, jaką dysponowała w sezonie 2014/15 Polska, wyniosła niespełna 10,06 mln ton. Bezpośrednia sprzedaż stanowiła 1,31% łącznej ilości referencyjnej, czyli 131,91 tys. ton, kwota dostaw hurtowych zaś osiągnęła poziom niespełna 9,93 mln ton.

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA