Nie spełniamy rosyjskich norm fitosanitarnych

W dniu 30 czerwca br. w Kaliningradzie odbyły się rozmowy techniczno-konsultacyjne przedstawicieli Polski i Federacji Rosyjskiej dotyczące zagadnień fitosanitarnych i bezpieczeństwa żywności w zakresie pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych.

W związku z tym, że Rossielchoznadzor zarzuca Polsce systematyczne łamanie przepisów sanitarnych przy dostawach produkcji roślinnej na teren Federacji Rosyjskiej strony omówiły istotne problemy oraz podejmowane działania na rzecz eliminacji przypadków nieprawidłowości stwierdzonych podczas tych dostaw. Ustalono, że bieżącą współpracę oraz wymianę specjalistów będzie kontynuowana. Ponadto, uzgodniono szereg kwestii technicznych dotyczących dokumentów stosowanych w certyfikacji fitosanitarnej.
 
(Źródło: PIORiN)