Nie każdy padły dzik z ASF

W chwili obecnej Główny Lekarz Weterynarii oczekuje na ostateczne wyniki badań padłego dzika znalezionego w rzece Świsłocz, które prowadzone są w laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej. Każdorazowo informacje w razie potwierdzenia przypadku ASF na terytorium Polski podawane są do wiadomości publicznej.

W rzece Świsłocz, przez którą przebiega granica polsko-białoruska, w powiecie sokólskim (woj. podlaskie) został znaleziony padły dzik, od którego pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w ramach krajowego programu monitoringu tej choroby. Miejsce znalezienia padłego dzika zlokalizowane jest na obszarze tego samego powiatu, w którym zlokalizowane były poprzednie dwa przypadki ASF u dzików potwierdzone w dniach 17 i 18 lutego br. i jest oddalone o ok. 4,5 km od miejsca znalezienia dzika stanowiącego drugi przypadek.
 
Próbki zostały pobrane od padłego dzika zgodnie z obowiązująca procedurą i poddane badaniom laboratoryjnym w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, a następnie zostały przesłane – celem potwierdzenia lub wykluczenia ASF – do laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej do spraw afrykańskiego pomoru świń (CISA-INIA, Madryt, Hiszpania).
 
W chwili obecnej Główny Lekarz Weterynarii oczekuje na ostateczne wyniki badań prowadzonych w laboratorium referencyjnym Unii Europejskiej. Procedura pobierania próbek i poddawania ich badaniom laboratoryjnym prowadzona jest stale, przy czym w każdym przypadku znalezienia padłych dzików ich zwłoki podlegają próbkobraniu, a próbki poddawane są badaniom laboratoryjnym. Każdorazowo informacje w razie potwierdzenia przypadku ASF na terytorium Polski podawane są do wiadomości publicznej. Nie oznacza to jednak, że każdy padły dzik jest zakażony wirusem afrykańskiego pomoru świń.
 
W ramach krajowego programu monitoringu afrykańskiego pomoru świń, na terenie obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru ochronnego, które obejmują część województwa podlaskiego (do 31 marca br. obszar objęty restrykcjami obejmował część województwa podlaskiego, lubelskiego i mazowieckiego), pobierane są próbki do badań laboratoryjnych m.in. od każdego znalezionego padłego dzika i każdego odstrzelonego dzika. Począwszy od 1 marca do 11 maja 2014 r. poddano badaniu próbki pozyskane od dzików z w/w obszarów w liczbie:
– dziki padłe: 42 sztuki (średnio około 4 sztuk na tydzień; wszystkie wyniki badań ujemne),
– dziki odstrzelone: 275 sztuk (średnio około 27 sztuk na tydzień; wszystkie wyniki badań ujemne).
 
Przyjęte działania dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa ASF będą kontynuowane do czasu wyeliminowania przypadków ASF. Główny Lekarz Weterynarii podkreśla, że prowadzony jest również intensywny monitoring w kierunku ASF w stadach świń. Nie stwierdzono do tej pory u świń żadnego dodatniego wyniku badań w kierunku ASF.
 
(Źródło: GIW)