Najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w łódzkim

W XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne za najbezpieczniejsze uznano gospodarstwo Państwa Anny i Mariusza Chrzanowskich z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim, którzy otrzymują nagrodę Prezesa KRUS – ciągnik rolniczy Zetor Major CL 80 o mocy 55 KW i voucher Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Państwo Chrzanowscy prowadzą gospodarstwo sadownicze (sady jabłoniowe) o powierzchni 21 ha w gminie Biała Rawska w powiecie rawskim.

Centralna Komisja Konkursowa oceniła: organizację obejścia i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych, estetykę gospodarstw, zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Zdaniem jury, wszystkie finałowe gospodarstwa rolne wyróżniał przede wszystkim ład i porządek w obejściu oraz dobrze zaplanowane, utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne i bardzo dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń oraz dobrze wyposażone warsztaty narzędziowe.

Źródło: KRUS

Opracował: Krzesimir Drozd