Łąki i pastwiska w świetnej kondycji na zimę

Późna jesień to świetny czas na nawożenie łąk i pastwisk. Potas i fosfor wpłyną pozytywnie na przezimowanie roślin i ich rozwój w przyszłym sezonie.

Produkcja zwierzęca wymaga od rolników również odpowiedniego utrzymania użytków zielonych. W końcu są one niezbędne w zapewnieniu bydłu odpowiedniej paszy. Należy więc zadbać o optymalne warunki glebowe, zwartą darń i małe zachwaszczenie. Aktualnie jest jeszcze czas na nawożenie użytków zielonych, co pozwoli utrzymać się w runi szlachetnym gatunkom roślin, które w następnym roku staną się cennym pożywieniem dla bydła.

Optymalne dobranie nawozów dla użytków zielonych nie jest łatwe. Przede wszystkim, trzeba się tu skupić na dostarczeniu roślinom wapnia, azotu, fosforu i potasu. Wapnowanie, jak wiadomo, zmniejsza zakwaszenie gleb. A to z kolei sprzyja rozwojowi wartościowych traw pastewnych (życice, kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, wiechlina łąkowa i in.) oraz przyswajaniu przez rośliny składników odżywczych (głównie potasu).

Późna jesień przy sprzyjających warunkach, jakie mamy w tym roku to idealny czas na wysianie fosforu i potasu na użytkach zielonych. Poprawi to przezimowanie roślin. Średnio dawki tych składników mineralnych powinny wynosić  ok. 40–50 kg/ha P2O5 i 40–50 kg/ha K2O. Warto pomyśleć również nad wysianiem fosforu w postaci superfostatu. Poleca się tu zastosowanie nawet całej dawki fosforu na najbliższy okres wegetacyjny w tej właśnie formie. Świetnym rozwiązaniem będzie też zastosowanie jeszcze teraz ok. 30 kg/ha K2O (np. w postaci soli potasowej). Oczywiście, obowiązuje tu zasada, podobnie jak przy nawożeniu wszystkich roślin uprawnych – dawki nawozów dobieramy w zależności od zapotrzebowania, po wykonaniu analizy gleby. Pamiętajmy również, że na glebach ciężkich powinniśmy stosować mniejsze dawki nawozów, niż w przypadku ziem lekkich, przepuszczalnych.

Nawozy fosforowe poprawią znacząco plonowanie roślin w najbliższym sezonie. Z kolei potas sprawi, że plonowanie to będzie możliwe – rośliny dzięki lepszej gospodarce wodnej będą bardziej zimotrwałe.

Roczna dawka potasu powinna mieścić się w granicach 80-160 kg/ha. Na łąkach powinniśmy ją podzielić równomiernie pod każdy pokos, a na pastwiskach wiosną 40-50% rocznej dawki, resztę po II i IV wypasie.

Użytki zielone położone na glebach ciężkich wymagają ok. 60-80 kg potasu na hektar, a łąki i pastwiska na lekkich ziemiach ok. 120-160 kg/ha tego pierwiastka. Pamiętajmy przy tym, aby odpowiednio zmniejszyć dawkę potasu w przypadku pastwisk, gdzie pierwiastek ten został dostarczony wraz z odchodami pasących się zwierząt. W tym przypadku dawkę należy zmniejszyć o 20 kg/ha. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku, gdy użytki zielone nawozimy organicznie – gnojówką lub gnojowicą. Wtedy zmniejszamy dawkę potasu do minimum, aby nie przesadzić, w końcu co za dużo, to niezdrowo!