Konsultacje społeczne nowego prawa w zakresie zdrowia roślin

Komisja Europejska od 13 sierpnia do 10 września 2019 roku prowadzi konsultacje społeczne nowych przepisów dotyczących zdrowia z roślin:

– Zdrowie roślin – objęte przepisami agrofagi kwarantannowe – rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty

– Zdrowie roślin – objęte przepisami agrofagi niekwarantannowe – nasiona i materiał rozmnożeniowy (aktualizacja)

Skierowane do konsultacji unijne rozporządzenia dostępne są na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5218691_pl https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-5218687_pl

Źródło: PIORIN

Opracował: Samuel Skrzysz