Konflikt interesów w Unii?

Komitet ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego opowiedział się za ograniczeniem stosowania biopaliw I generacji do 6%. Rada ds. Energetyki chciała, aby to było 7%, a Copa-Cogaeca zamierzała zwiększyć ten współczynnik do 8%. I tak, pojawił się konflikt interesów.

24 lutego br. Komitet ds. Środowiska Parlamentu Europejskiego poparł ograniczenie stosowania biopaliw pierwszej generacji (z surowców rolniczych) do 6%, które ma obowiązywać w transporcie do 2020 roku.. Według wcześniejszego rozporządzenia biopaliwowego, miało to być 10%. Okazuje się jednak, że takie ustalenia PE kolidują ze stanowiskiem państw członkowskich (Rady ds. Energetyki), które w czerwcu 2014 roku opowiedziały się za ograniczeniem udziału biopaliw I generacji do 7%. Niby różnica niewielka, ale, 1% robi różnicę. Komitet poparł również poboczny cel udziału użycia biopaliw II generacji wskazując na 1,25% (w czerwcu zeszłego roku opowiedziano się za 0,5%).
Odwrotnie do stanowiska z czerwca poprzedniego roku, Komitet opowiedział się za uwzględnieniem czynnika ILUC (wpływ użycia gleb na cele nie żywnościowe) po 2020 roku, oraz za przeglądem czynnika ILUC do końca 2017 roku w aspekcie najnowszych osiągnięć nauki wobec tego czynnika (w celu zmiany rozporządzenia dot. jakości biopaliw).

NGO wyraziły zadowolenie ze stanowiska Komitetu ds. Środowiska PE, natomiast producenci biodiesla z EBB oraz Copa-Cogeca nie były zadowolone. Ta ostatnia organizacja producentów postulowała wcześniej próg powyżej 8% dla biopaliw I generacji. Plany ograniczenia udziału surowców rolniczych w produkcji biopaliw są odpowiedzią na narastający problem wzrostu roli ekspansji produkcji surowców do biodiesla i bioetanolu na nowe tereny, powodując wylesienie oraz osuszanie gruntów. Teraz Komisja, kraje członkowskie oraz PE powinny uzgodnić wspólne stanowisko, które być może uda się określić do Wielkanocy.

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności