Ile za euro w dopłatach bezpośrednich?

Znamy już oficjalny kurs euro, według którego będą przeliczane stawki dopłat bezpośrednich.

Europejski Bank Centralny ogłosił 30.września br. oficjalny kurs euro, według którego będą obliczane stawki płatności bezpośrednich za 2015 rok. W Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro.

Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. Maksymalna łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2015 r. wynosi 3,414 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego kursu wymiany 14,494 mld zł.

Renata Struzik, za: KRIR