Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych w Poznaniu

Pod hasłem „Jakość rzepaku – wspólna korzyść rolnika, przetwórcy i konsumenta” Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Oleju 17 stycznia 2020 roku podczas Międzynarodowych Targów Rolniczych Polagra – Premiery w Poznaniu organizuje trzynastą edycję Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.

Tym razem seminarium poświęcone będzie jakości rzepaku. Jak podkreślają organizatorzy wydarzenie to ma ma posłużyć jako platforma wymiany opinii, spostrzeżeń i doświadczeń, jak również stanowić merytoryczne spotkanie z autorytetami branży rolniczej obejmujące swym zakresem naukę, przemysł i biznes.

Udział w Forum jest bezpłatny. Spotkanie zaplanowano 17 stycznia 2020 r. podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich, w pawilonie 7, sali A+B (Poznań, ul. Głogowska 10).

Źródło: KZPRiRB

Opracował: Krzesimir Drozd