Dzikie poznajemy i… jemy

Pod hasłem „Dzikie poznajemy i… jemy ” Stowarzyszenie Ekologiczno-
Kulturalne Klub Gaja organizuje konkurs, którego celem jest zainteresowanie różnych grup społecznych wykorzystaniem w kuchni produktów pochodzących z jadalnych drzew i krzewów śródpolnych (np. czarny bez, dzika róża, wiśnia ptasia, jarzębina, głóg, leszczyna).

Organizator konkursu wyłoni spośród nadesłanych zgłoszeń najciekawsze autorskie przepisy kulinarne, uwzględniające co najmniej jeden produkt pochodzący z dziko rosnących jadalnych drzew i krzewów śródpolnych. Ponadto podniesienie świadomości społecznej na temat roli zadrzewień i zakrzewień oraz uświadomienie korzyści jakie przynoszą w szczególności dla zdrowia obywateli.

Uczestnikami Konkursu mogą być mieszkańcy terenów wiejskich – gmin wiejskich i
miejsko-wiejskich, różne podmioty (m.in. placówki oświatowe, samorządy, stowarzyszenia koła gospodyń wiejskich, instytucje, firmy, osoby prywatne) biorące udział w projekcie „Święto Drzewa – wśród pól”.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do Klubu Gaja (pocztą, e-mailem, faksem) zgłoszenia na formularzu, który jest dostępny na podstronie projektu na stronie internetowej www.wsrodpol.swietodrzewa.pl lub www.swietodrzewa.pl w zakładce Konkursy. Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych – do dnia 30 listopada 2016 roku.

Organizator zapewnia nagrody: dla zwycięzcy konkursu – kurs etnobotaniczny oraz dla wszystkich laureatów nagrody książkowe z dziedziny objętej tematem konkursu. Dodatkowo laureaci otrzymają egzemplarze broszury „Dzikie poznajemy i…jemy” z wydrukowanymi przepisami kulinarnymi laureatów.

Źródło: Klub Gaja