Duży ruch na rynku koncentratu jabłkowego

Polska jest największym we Wspólnocie producentem koncentratu jabłkowego, jednocześnie także najważniejszym jego dostawcą do krajów Unii Europejskiej. W sezonie 2012/2013 w wyniku wysokich zbiorów jabłek w kraju, zdecydowanie wzrosła produkcja zagęszczonego soku z jabłek, w sposób istotny wzrósł też jego eksport. Sezon 2012/2013 był jednak również rekordowy pod względem importu koncentratu soku jabłkowego (KSJ) do Polski.

Zgodnie z danymi Eurostatu, w okresie pierwszych 11 miesięcy sezonu (lipiec 2012 – maj 2013) wyniósł on 78,3 tys. t i był 2-krotnie wyższy niż w sezonie 2011/2012 (dla kodu CN 200979).
Za tak znaczny wzrost odpowiadał przede wszystkim import z krajów spoza UE-27, głównie Ukrainy. Z tego kraju, we wspomnianym okresie sprowadzono 49 tys. ton KSJ, czyli około 63% łącznego importu do Polski – o blisko 5-krotnie więcej niż przed rokiem. Zdecydowanie wyższy niż przed rokiem był przywóz koncentratu o mniejszym stopniu zagęszczenia. Dane Eurostatu wskazują, że od lipca minionego roku do maja w roku 2013 sprowadzono 60,2 tys. t koncentratu o liczbie Brixa przekraczającej 20, ale nieprzekraczającej 67 (o wartości <= 18 euro za 100 kg masy netto – CN 20097998), czyli 3,6-krotnie więcej niż w roku poprzednim, w tym 88% tej wielkości stanowił przywóz z Ukrainy. Zmniejszył się natomiast import soku zagęszczonego o liczbie Brixa przekraczającej 67 (CN 20097911 i CN 20097939 ) – wyniósł 18 tys. ton wobec ok. 22 tys. t w analogicznym okresie sezonu 2012/2013.
(Analizy BGŻ)