Droższe pestycydy

Niesprzyjające warunki agrometeorologiczne, które wystąpiły w maju i nasileni występowania chorób grzybowych wpłynęło na zwiększony popyt na podstawowe środki ochrony roślin.

Ceny wzrosły średnio o kolejne 0,6%, w tym zaprawy nasienne podrożały o 2,1%, Chwastox Extra o 1,0%, a potaniał Gwarant (o 2,0%).
Pestycydy są obecnie o 2,9% droższe niż przed rokiem, przy czym zaprawy nasienne podrożały o 12,6%, a Decis o 6,9%, a Gwarant o 1,3%.
Nieznacznie pogorszyły się relacje cen nawozów mineralnych do zbóż pod wpływem spadku cen pszenicy. Na zakup 1 kg NPK należało przeznaczyć w maju br. 4,5 kg pszenicy, tj. o 0,1 kg więcej niż w miesiącu poprzednim, ale o 0,1 kg mniej niż rok wcześniej. Relatywnie najtańszym nawozem mineralnym pozostała sól potasowa (równowartość 3,4 kg pszenicy), a najdroższym superfosfat prosty (5,6 kg pszenicy). Relacje cen nawozów do cen skupu trzody chlewnej również pogorszyły się. Na zakup 1 dt NPK w maju 2013 r. należało przeznaczyć 83 kg żywca wieprzowego, o 2 kg więcej niż w miesiącu poprzednim i o 3 kg więcej niż przed rokiem.
(Źródło: Rynek Rolny nr 7/8)