Doradzą przy dokumentacji i wnioskach

Od 9 czerwca br. pracę rozpoczynają Zespoły Eksperckie przy Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, których zadaniem będzie wsparcie wnioskodawców i beneficjentów korzystających ze środków WPR.

Eksperci będą udzielać nieodpłatnej pomocy w zakresie korzystania ze wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz rynku owoców i warzyw.

Wsparcie obejmować będzie pomoc wnioskodawcom i beneficjentom w zakresie:
– prawidłowości dokumentowania i rozliczania poniesionych przez beneficjentów kosztów;
– prawidłowości dokumentowania realizacji operacji;
– wniosków w sprawie zmian umów o przyznanie pomocy;
– przygotowywania odpowiedzi na pisma otrzymywane przez wnioskodawców lub beneficjentów z Agencji w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy oraz postępowania o wypłatę pomocy, w tym przygotowywania środków zaskarżenia;
– przygotowywania odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów;
– spraw dotyczących zwrotu pomocy finansowej oraz zwrotu nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

W najbliższym czasie podobny Zespół Ekspertów powstanie również w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Centrum Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa będą ściśle współpracować z Oddziałami Regionalnymi i Biurami Powiatowymi ARiMR.

(Źródło: MRiRW)