Copa–Cogeca apelują

Komitety Copa – Cogeca apelują do Komisji Europejskiej o wprowadzenie jeszcze w grudniu 2015 roku środków łagodzących presję na rynku wieprzowiny i w sektorze mleka, bowiem sytuacja na tych unijnych rynkach jest nadal krytyczna.

– Unijny sektor wieprzowiny znajduje się pod poważną odgórną presją, wynikającą częściowo z rosyjskiego embarga i częściowo spowodowaną brakiem środków krótkoterminowych, które pozwoliłyby na rozwiązanie tej trudnej sytuacji rynkowej. Pakiet pomocy nie wystarczy do rozwiązania problemów na rynku wieprzowiny. Średnia cena wieprzowiny w UE spada od 8 następujących po sobie tygodni o 6-10%. Dlatego też nakłaniamy Komisję Europejską do wprowadzenia dopłat do prywatnego przechowywania w sektorze wieprzowiny, zgodnie z ustaleniami pakietu pomocy, już w grudniu, by załagodzić sytuację.  W przypadku niepodjęcia żadnych działań, wielu producentów będzie zmuszonych zarzucić działalność. Żałujemy, że nie poczyniono postępów w negocjacjach z rosyjskimi władzami w zakresie otwarcia rosyjskiego rynku dla tłuszczu i produktów ubocznych – mówi Martin Merrild, przewodniczący Copa.

W ocenie Copa – Cogeca  nie lepsza jest sytuacja na rynku mleka. Ze względu na zbliżającą się zimę, problemy z płynnością finansową się zaostrzają, a producenci znajdują się pod presją.  Dlatego  pakiet pomocy stanowił krok we właściwym kierunku dla poprawy sytuacji.

– Teraz musimy upewnić się, że państwa członkowskie w pełni wykorzystają udostępnione im środki, jak np. możliwość wypłacenia zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Apelujemy również o zastanowienie się nad znaczeniem poziomu ceny w unijnej sieci bezpieczeństwa w tak trudnym okresie – dodaje Merrild.

Ważne jest uproszczenie Wspólnej Polityki Rolnej, ponieważ biurokracja utrudnia innowacje, ogranicza konkurencyjność i jakość życia. Komitety Copa – Gogeca przedstawiły Komisji Europejskiej kompleksową listę propozycji w zakresie uproszczenia nowej WPR, w tym m. in. instrumentów zazieleniania, zasady trzech upraw, definicji trwałych i czasowych użytków zielonych i dobrowolnego wsparcia powiązanego z produkcją. Koniecznie jak podkreśla Christian Pèes, przewodniczący Cogeca trzeba ograniczyć biurokrację, by rolnicy mogli spokojnie pracować.