Ceny ziarna najniższe od 3 lat

Obecne ceny ziarna w kraju są najniższe od 3 lat, co powoduje, iż zboża sprzedają głównie ci rolnicy, którzy nie dysponują powierzchnią magazynową lub potrzebują środków finansowych.

Z racji zaawansowania zbiorów, obecnie trudniej kupić ziarno na południu niż na północy kraju.
Przetwórcy nie są zainteresowani zawieraniem kontraktów na dostawy ziarna kupując je na bieżąco. Należy jednak zaznaczyć, iż na rynku notuje się małe zapotrzebowanie na żyto, owies i kukurydzę 
z ubiegłorocznych zbiorów. 
W połowie minionego tygodnia, rzeczywiste ceny ziarna płacone przez przetwórców za tegoroczne ziarno z dostawą do wytwórni/elewatorów kształtowały się następująco:
  • pszenica konsumpcyjna – 620–700 PLN/t (w zależności od jakości ziarna)
  • pszenica paszowa – 580–660 PLN/t
  • żyto konsumpcyjne/paszowe – 380–420 PLN/t
  • jęczmień paszowy – 550 – 600 PLN/t
  • pszenżyto – 480–550 PLN/t
  • owies – 380–420 PLN/t
Na rynku widać dość znaczne różnice cen ziarna w zależności od regionu kraju. Najtaniej zboże można kupić na południowym wschodzie i wschodzie kraju. Wyższe ceny ziarna notuje się w regionach zachodnich i na północy, szczególnie w portach.
Ceny kukurydzy w kontraktach z odbiorem w październiku są bardzo niskie i jeszcze spadają. Rolnicy podpisujący umowy teraz dostają 580 PLN/t. Ubiegłoroczne ziarno na giełdach towarowych kosztuje o 120–170 PLN/t więcej, ale po tych cenach nie ma zbyt wielu kupujących.
(Źródło: Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych)