Bezpieczeństwo przede wszystkim!

Podczas żniw nie można zapomnieć o bezpieczeństwie. I mowa tu nie tylko o zasadach BHP podczas pracy, ale tez o odpowiednich świadczeniach ubezpieczeniowych.

Lato to czas wzmożonych prac rolniczych. Większość maszyn i pojazdów pracuje na polach i w budynkach gospodarczych, ponieważ od jakości i obfitości zbiorów zależy funkcjonowanie gospodarstw przez cały kolejny rok. W tym gorącym – dosłownie i w przenośni – okresie, nie można zapomnieć o bezpieczeństwie.
Jest wiele czynników ryzyka – począwszy od pogody, poprzez sprawność maszyn i ludzi, na uwarunkowaniach prawnych kończąc. Wsparcia w tym trudnym okresie mogą udzielić towarzystwa ubezpieczeniowe. Dysponując różnymi produktami o charakterze ubezpieczeniowym lub oszczędnościowym, pomagają rolnikom i ich rodzinom zapewnić spokój i bezpieczeństwo finansowe. Na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, związanych z ich życiem i zdrowiem, a także posiadanym majątkiem (m.in. autem, domem, sprzętem rolniczym) oraz prowadzoną działalnością rolniczą (m.in. uprawami).
Ważne jest, aby ochrona obejmowała zarówno zdarzenia, do których dochodzi w następstwie nieszczęśliwych wypadków (szkody osobowe i majątkowe), zdarzeń wywołanych czynnikami atmosferycznymi (szkody majątkowe), jak i wskutek chorób (szkody osobowe).

Renata Struzik, źródło: Concordia Ubezpieczenia