Aktywizacja Świetlic Wiejskich zbiera plony

Warsztaty muzyczne dla młodzieży, warsztaty kulinarne, koncerty i szkolenia – to tylko niektóre z działań realizowanych w ramach programu Aktywizacji Świetlic Wiejskich.

Od kilku miesięcy w 12 świetlicach wiejskich w powiecie nyskim działają lokalni animatorzy. Ich rolą jest aktywizacja i integracja mieszkańców. Pilotażowa edycja programu realizowana jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie.

Program w powiecie nyskim realizowany jest od czerwca br. i został podzielony na dwa etapy. Podczas pierwszego z nich, 12 osób bezrobotnych wzięło udział w szkoleniu z zakresu m.in.: animacji, komunikacji interpersonalnej, kompetencji społecznych oraz planowania projektów. Umiejętności zdobyte podczas szkolenia pozwoliły jego uczestnikom zaangażować się w pracę na rzecz świetlic wiejskich w gminach: Korfantów, Łambinowice, Nysa, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce.

– Celem nowego programu Fundacji jest aktywizacja i integracja mieszkańców obszarów wiejskich. Aby ten cel osiągnąć, postanowiliśmy znaleźć tzw. lokalnych liderów, którzy, wykorzystując potencjał świetlic wiejskich, będą w stanie zaktywizować lokalną społeczność – zaplanować wydarzenia dla mieszkańców, napisać wniosek o dofinansowanie czy znaleźć inicjatywy, w które można się zaangażować – mówi Marek Zagórski, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

W swoich miejscowościach, uczestnicy programu, już jako animatorzy, prowadzą działania, których celem jest „ożywienie” świetlic wiejskich. W placówkach odbywają się, m.in. warsztaty teatralne, kulinarne, rękodzielnicze czy zajęcia rekreacyjne, które są skierowane do mieszkańców.  

– W ramach programu Aktywizacji Świetlic Wiejskich, wspólnie z władzami gmin i Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie, tworzymy nowe miejsca pracy i aktywizujemy osoby bezrobotne. Takie działanie może być również dobrym przykładem dla innych mieszkańców obszarów wiejskich. Nasi animatorzy udowadniają, że zawód można zmienić w każdym wieku – dodaje Marek Zagórski.

Przez cały okres trwania programu, lokalni animatorzy mają zapewnione wsparcie merytoryczne oraz dodatkowe szkolenia, m.in. z zakresu pracy z młodzieżą trudną oraz prowadzenia warsztatów kulinarnych i zajęć animacyjnych dla swoich społeczności. Dodatkowo, świetlice mogą ubiegać się o mikrogranty ze środków Fundacji EFRWP na realizację projektów skierowanych do osób dorosłych, których celem będzie zwiększenie integracji społeczności lokalnych.

Jednym z ostatnich wydarzeń, organizowanym w ramach działalności świetlic wiejskich, były warsztaty muzyczne „Jazzmania w świetlicach”. Wzięli w nich udział podopieczni placówek objętych programem, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wokalne. Podsumowaniem warsztatów był występ podczas gali Akademii Rynku Pracy w auli Collegium Atrium Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Pilotażowa edycja programu Aktywizacja Świetlic Wiejskich realizowana jest w powiecie nyskim we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie. W ramach projektu, osoby bezrobotne podnoszą swoje kwalifikacje i, jako animatorzy, rozpoczęły pracę w świetlicach wiejskich. Ich zadaniem jest zachęcenie mieszkańców lokalnej społeczności do podejmowania wspólnych inicjatyw i realizacji projektów.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od blisko 25 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Więcej informacji na stronie: www.efrwp.pl

Renata Struzik za: ITBC Communication

zdjecie: www.sp3.szczecin.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności