9 tysięcy złotych za zalesianie

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać unijne wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 1 czerwca powiatowe biura agencji rozpoczną nabór wniosków. Przyjmowanie potrwa do 1 sierpnia, jak podaje Dziennik Gazeta Prawna.

W tym roku będą obowiązywały nowe zasady naboru wniosków o przyznanie pomocy na zalesianie gruntów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie maksymalnej powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Według nowych przepisów jeden rolnik w całym okresie realizacji PROW 2007 – 2013 może posadzić las na powierzchni do 100 ha. Dotychczas można było zalesić maksymalnie 20 ha.
Nowością jest także możliwość zalesiania gruntu o powierzchni poniżej 0,5 ha, jeśli graniczy on z lasem, przy czym minimalna powierzchnia gruntu to 0,1 ha. Pomoc finansowa na zalesienie gruntów rolnych jest udzielana w trzech transzach. Rolnik otrzymuje jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia w wysokości od około 4,2 tys. zł do prawie 6,3 tys. zł. Przysługuje mu również premia pielęgnacyjna, wypłacana co roku przez pięć lat (970 lub 1360 zł/ha). Równolegle może otrzymać premię zalesieniową(rocznie 1580 zł), wypłacaną przez 15 lat osobom, które udokumentują, że co najmniej 25 proc. dochodów czerpią z rolnictwa.
Rolnicy zainteresowani ubieganiem się o uzyskanie takiego wsparcia finansowego jeszcze przed złożeniem wniosku o pomoc muszą mieć plan zalesiania sporządzony przez nadleśniczego.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna