Zwycięzca przetargów

Firma Haldrup posiadająca wieloletnie doświadczenie na rynku maszyn związanych z rolnictwem doświadczalnym wygrała przetargi zorganizowane w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian.

Dzięki doskonałej znajomości potrzeb oferowane przez tę firmę urządzenia są niezastąpione w kompletnym zakresie prac badawczych począwszy od siewu, nawożenia aż po zbiór i omłoty polowe, laboratoryjne z pełnym pomiarem plonu nasion i masy roślinnej wraz z możliwością pomiaru w czasie rzeczywistym składu chemicznego plonu w technologii NIR. W ofercie znajdują się różnego rodzaju siewniki, kombajny, sprzęt do omłotu, oczyszczenia oraz pomiaru plonu. Wszystkie urządzenia spełniają najwyższe wymogi normowane wymogami badań naukowych.

AT za Polskim Farmerem