Zwrot akcyzy za olej napędowy wkrótce. Wniosek złóż już teraz!

Od dzisiaj do końca lutego br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że od 1 do 29 lutego 2016 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do ww. dokumentu należy dołączyć faktury (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Komplet dokumentów należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. wynosi 1,00 zł/l.

W przypadku złożenia wniosku w powyższym terminie, pieniądze wypłacane będą od 1 do 29 kwietnia 2016 r.

Renata Struzik, źródło: MRiRW