Związek oburzony poprawkami Senatu

Rolnicy są oburzeni poprawkami, które zostały nałożone przez Senat na projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Rolnicza “Solidarności” twierdzi, że zmiany doprowadzą do jeszcze większego wykupu ziemi przez zagraniczny kapitał.

Senat wykreślił zapis, który nakładał na kupującego ziemię obowiązek przynajmniej dziesięcioletniej uprawy gruntów. Zdaniem rolników, to otwiera drogę zagranicznym firmom, które wykorzystując podstawione osoby nadal będą skupować polską ziemię. Nowe przepisy miały zapobiec temu procederowi, szczególnie po maju przyszłego roku. Wtedy kończy się okres ochronny na sprzedaż polskich gruntów. Rolnicy domagają się wprowadzenia ustawy już od lat. Kilka razy protestowali w tej sprawie w Szczecinie, regionie i przed kancelarią premiera.

– NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” wyraża głębokie oburzenie wobec faktu wprowadzenia przez senatorów Platformy Obywatelskiej poprawek, które burzą  kształt ustawy wynegocjowany przez NSZZ RI „Solidarność” z Premier Ewą Kopacz i pozwalają na spekulacyjny obrót gruntami rolnymi, a wręcz go ułatwiają. Oczekujemy, że Pani Premier jako Przewodnicząca Platformy Obywatelskiej zdyscyplinuje posłów swojej partii do odrzucenia w głosowaniu bardzo niekorzystnych poprawek, a ustawa zostanie przyjęta zgodnie ze stanowiskiem rządu w kształcie wynegocjowanym ze strona społeczną, ustalonym i uzgodnionym przez Panią Premier z NSZZ RI "Solidarność" – tak do sytuacji w oficjalnym komunikacie odnieśli się związkowcy.

W innym przypadku NSZZ RI „Solidarność” nie wyklucza podjęcia działań statutowych, łącznie  z kontynuacją zawieszonego protestu. By ustawa weszła w życie, musi ją jeszcze podpisać prezydent.
Marcin Nieradka