Znaki ostrzegające o zanieczyszczeniu dróg są konieczne

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Infrastruktury i Budownictwa o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie do systemu znaków i sygnałów drogowych tablicy ostrzegawczej o możliwości wystąpienia okresowego zagrożenia spowodowanego zanieczyszczeniem dróg poprzez nowelizację rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z późn. zm.).

Jak zaznacza samorząd rolniczy  wniosek  ten został zgłoszony w związku z obowiązkiem bieżącego usuwania zanieczyszczeń powstałych w wyniku wykonywania prac polowych, a nie po ich zakończeniu w danym dniu. Należy zaznaczyć jak pokreślą izba , że w okresie intensywnych prac polowych, częste przejazdy po drogach sprzętu rolniczego wiążą się z nanoszeniem na nawierzchnię drogi ziemi, błota oraz innych zanieczyszczeń.

Wymóg usunięcia zanieczyszczeń po każdym przejeździe pojazdu rolniczego, w przypadku, kiedy liczba przejazdów jest większa, jest niemożliwe przy trwającym ruchu drogowym. Rozwiązaniem dla tego zjawiska byłoby umożliwienie ustawienia znaku ostrzegającego innych użytkowników dróg powiatowych i gminnych o czasowych (np. określonych godzinowo) zabrudzeniach nawierzchni, natomiast czyszczenie jezdni rolnik zobowiązany byłby wykonać po zakończonych pracach polowych – informuje KRIR.

Źródło: KRIR