Zaliczka na PROW

Ubiegający się o unijne wsparcie przedsiębiorcy rolni będą mogli otrzymać zaliczkę na realizację projektów w ramach unijnych programów pomocowych dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Składając wniosek o wsparcie finansowe jednocześnie mogą starać się o zaliczkę.

Beneficjent starający się o unijne wsparcie będzie mógł otrzymać zaliczkę – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o uruchomieniu środków z budżetu UE, przeznaczonych na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Dotychczas zwrot kosztów inwestycji następował dopiero po jej zakończeniu – informuje gazeta.pl.
Zwykle na realizację przedsięwzięcia rolnik lub przedsiębiorca zaciągał kredyt, uzyskanie zaś pożyczki z banku było w ostatnim okresie utrudnione. – Wprowadzenie zaliczek ma ułatwić i przyspieszyć wydawanie unijnych środków – tłumaczył wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke.

Osoba czy firma starająca się o unijne wsparcie będzie mogła od razu przy składaniu wniosku ubiegać się o przyznanie zaliczki. Warunkiem jej otrzymania jest uzyskanie gwarancji bankowej. Jak zapewnił Plocke, takie rozwiązanie jest korzystne, gdyż koszty gwarancji będą niższe niż kredytu. Dodał, że jest to wymóg KE.
Projekt zakłada, że zaliczka może wynieść do 20% przyznanej pomocy z unijnych programów realizowanych do 2012 r. Wyjątek stanowią lata 2009 i 2010, w których zaliczka wynosi nawet do 50%. – Chodzi o przyspieszenie wydawania unijnych funduszy, jest to 17,2 mld euro – wyjaśnił wiceminister. Pieniądze te będzie wypłacała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a pochodzić one będą głównie ze środków unijnych.

Zaliczki takie będą przeznaczone dla beneficjentów realizujących m.in. takie działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak modernizacja gospodarstw, inwestycje w przetwórstwie rolno-spożywczym, tworzenie nowych miejsc pracy na wsi i tworzenie mikroprzedsiębiorstw oraz dla tzw. lokalnych grup działania, grup producentów rolnych i samorządów. Będzie można także uzyskać zaliczkę na szkolenia zawodowe – wyliczał Plocke.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności