Wyniki finansowe lepsze od oczekiwań

Po dwóch kwartałach roku obrotowego 2008/2009 Zakłady Azotowe Puławy” SA osiągnęły bardzo dobre wyniki finansowe, lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk operacyjny wyniósł blisko 258 mln PLN i był wyższy o 103% od osiągniętego w roku ubiegłym.”

Spółka zarobiła blisko 147 mln PLN, czyli o prawie 17 mln PLN więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBIDTA wyniosła 291,4 mln PLN tj. o 80% więcej, a przychody ze sprzedaży przekroczyły 1,2 mld PLN czyli były wyższe o 7%.
Globalny kryzys gospodarczy i ograniczenia w dostawach gazu nie naruszyły mocnych produkcyjno-handlowych fundamentów Spółki. Kontynuujemy rozpoczęte procesy inwestycyjne zwiększające moce produkcyjne. Przygotowujemy też nowe, duże projekty pozwalające na poprawienie zaopatrzenia Spółki w kluczowe surowce. Dodatkowo w celu optymalizacji kosztów dokonujemy przeglądu potencjału technologicznego, produkcyjnego, wykorzystania surowców i mediów w instalacjach. Analizujemy możliwości zmniejszenia kosztów ich funkcjonowania.” mówi Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu ZA “Puławy” SA.

Obserwowany w ostatnich miesiącach 2008 roku spadek cen mocznika na rynkach światowych wpłynął na spadki cen pozostałych nawozów azotowych. Ograniczenie dostępu do kredytów spowodowane nasilającym się kryzysem finansowym oraz zgromadzone zapasy nawozów oraz zbóż wprowadziły ograniczenie możliwości zakupowych.
W październiku i listopadzie wszyscy europejscy producenci bądź to częściowo ograniczali produkcję nawozów, bądź okresowo wyłączali całe fabryki. Należy jednak zauważyć stopniowe poprawianie się sytuacji na światowych rynkach. Spadek cen mocznika zostanie zatrzymany przez rozpoczynający się w lutym 2009r. sezon rolniczy i zwiększoną konsumpcję mocznika w innych segmentach rynku. Pozytywny wpływ będzie miało zwiększenie zasobności portfeli polskich rolników – zgodnie z zapowiedzią ARiMR, planowane dopłaty zostaną wypłacone do końca marca 2009 roku.

opr. MS/Wrp.pl
źródło: Z.A.Puławy””