fbpx

Wnioski o dopłaty – czy wydłuża termin składania…

W związku z informacją przekazaną przez Komisarza UE ds. Rolnictwa Phila Hogana dotyczącą zgody Komisji Europejskiej na indywidualną decyzję państwa członkowskiego o możliwości przedłużenia terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie z 15 maja na 15 czerwca, która wynika z oczekiwań wielu państw członkowskich Unii Europejskiej, w dniu 8 maja 2017 roku samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi – na wniosek rolników – o wydłużenie w naszym kraju terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie co najmniej do końca maja br.

Obecnie zgodnie z obowiązującymi procedurami  można do 15 maja  składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca, ale wówczas należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Samasz loteria - baner

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można pobrać także z portalu internetowego Agencji. Jest także możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek.

W roku 2017 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o:

 1. przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.:
  • jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej,
  • płatności dla młodych rolników,
  • płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
  • płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
  • płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,
  • płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych,
  • płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
  • płatności do powierzchni uprawy truskawek,
  • płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
  • płatności do powierzchni uprawy lnu,
  • płatności do powierzchni uprawy chmielu,
  • płatności do krów,
  • płatności do bydła,
  • płatności do owiec,
  • płatności do kóz,
  • płatności niezwiązanej do tytoniu;
 2. przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW);
 3. przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 4. przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020);
 5. przyznanie płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 6. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
 7. przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020);
 8. przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną.

Płatność rolnośrodowiskowa może zostać przyznana jedynie rolnikowi, który kontynuuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w ramach PROW 2007-2013.

Źródło: AR i MR

Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.