Wiatraki mogą w pełni zaspokoić energetyczne potrzeby Europy

Wiatraki na polu

Analizy przeprowadzone przez University of Sussex i Aarhus University pokazują, że Europa wykorzystuje jedynie niewielki procent swoich możliwości w zakresie produkcji energii z lądowych farm wiatrowych.

Zdaniem naukowców wykorzystanie potencjału poszczególnych regionów kontynentu, rozwój energetyki wiatrowej w różnych krajach pozwoli na wytworzenie energii zaspokajającej w pełni potrzeby Europy.

– Zgodnie z wyliczeniami naukowców postawienie 11 mln turbin wiatrowych na prawie 5 mln km2 pozwoliłoby wytworzyć 52,5 TW energii. Taka ilość wystarczyłaby na pokrycie potrzeb energetycznych całego świata. Według szacunków możliwe byłoby to do 2050 roku. Energia pochodząca z farm wiatrowych na lądzie jest najtańszym dojrzałym źródłem energii, dlatego warto dążyć do wykorzystywania w coraz większym zakresie jej potencjału – informuje Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Źródło: PSEW

Opracował: Krzesimir Drozd