Kodeks dobrych praktyk energetyki wiatrowej

Wiatraki na polu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności i władz lokalnych Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej zamierza opracować  kodeks dobrych praktyk branży energetyki wiatrowej.

PSEW podjęło się opracowania kodeksu dobrych praktyk dotyczących lokalizowania elektrowni wiatrowych oraz systemu partycypacji społeczności lokalnych w inwestycjach w OZE, w tym w instalacje wiatrowe.

–   Kodeks ten jest próbą pogodzenia interesów inwestorów i społeczności lokalnych, z zachowaniem szczególnej dbałości o dobro środowiska naturalnego – informuje Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

W trosce o korzyści dla wszystkich zainteresowanych PSEW postuluje szereg zasad dotyczących prawidłowego postępowania przy lokalizowaniu inwestycji .

Zdaniem Gajowieckiego w interesie rządu i obywateli jest inwestowanie w najtańsze i najmniej emisyjne technologie, zwłaszcza w kontekście prognoz gwałtownych wzrostów cen energii i wzrostu cen uprawnień emisji CO2.

Źródło: PSEW