OZE – nowe zasady

W trakcie 63 posiedzenia Sejm RP uchwalił nowelizację  ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jest zapewnienie pełnej zgodności ustawy z 20 lutego 2015 r. z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej.

Ustawa ma się przyczynić do efektywnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), a także zwiększonego użycia do celów energetycznych produktów ubocznych z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej nowelizacja dla branży wiatrowej oznacza przede wszystkim zniesienie zakazu modernizacji zainstalowanych instalacji wiatrowych, nie spełniających warunków tzw. ustawy odległościowej. Oznacza również wydłużenie do połowy 2021 r. czasu na budowę i uruchomienie elektrowni wiatrowych, które mają ważne pozwolenia na budowę, a nie spełniają wymogów tzn. ustawy odległościowej oraz  wsteczne ujednolicenie (od 1 stycznie 2018 r.) opodatkowania elektrowni wiatrowej. Podatek od nieruchomości zostaje ograniczony do części budowlanej.

Według PSEW ustawa ma szansę wejść w życie z początkiem lipca.

Źródło: Sejm RP