W drodze ku zrównoważonemu rolnictwu

Zaraz po zakończeniu spotkania polowego Bayer CropScience w Bobrownikach, gospodarstwo Farm Frites Poland Dwa gościło przedstawicieli członków Grupy Roboczej ds. Uprawy Polowej i Roślinnej, istniejącej w ramach SAI Platform.

24-25 czerwca do Polski przyjechali przedstawiciele takich firm, jak: McDonald’s, Farm Frites, McCain, Aviko, LambWeston oraz Agrarfrost. Odwiedzili oni Gospodarstwo Producentów Rolnych „Natura” w Rumsku oraz Farm Frites Poland Dwa w Bobrownikach. Towarzyszyli im przedstawiciele firm założycielskich Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP: Bayer CropScience, Grupa Żywiec, Farm Frites Poland oraz ProCam.
Obydwa gospodarstwa są bardzo dobrym przykładem praktycznego podejścia do kwestii zrównoważonego rolnictwa. Pierwsze z nich zrzesza sześciu rolników, którzy w sumie posiadają 1600 hektarów gruntów ornych. Podstawową produkcją jest tam uprawa ziemniaka na cele sadzeniakowe oraz przemysłowe.

Z kolei drugie, Farm Frites Poland Dwa jest firmą gospodarującą na obszarze 2500 hektarów, której główną działalnością jest uprawa ziemniaków dla potrzeb fabryki frytek w Lęborku. Gospodarstwo realizuje wiele elementów zrównoważonej produkcji rolnej, m.in. skanowanie gleby, precyzyjny wysiew nawozów, kontrola sekcji na opryskiwaczach pozwalająca uniknąć nakładania się zabiegów ochrony roślin, systemy wspomagania decyzji, które pomagają dobierać odpowiednie środki ochrony roślin oraz podpowiadają kiedy i w jakiej ilości należy nawadniać plantacje ziemniaka.

Drugiego dnia odbyło się spotkanie grupy roboczej, podczas którego dyskutowano nad możliwością dalszej integracji i wspólnego działania firm z całego łańcucha produkcji żywności w celu wprowadzania zasad zrównoważonej produkcji rolnej.
SAI Platform (Sustainable Agricultural Initiative – Inicjatywa na Rzecz Zrównoważonego Rolnictwa) jest organizacją non-profit działającą od 2002 roku i najważniejszą inicjatywą przemysłu  spożywczego wspierającą rozwój zrównoważonego rolnictwa na świecie. Obecnie liczy ponad 70 członków, których łączy ten sam pogląd na temat zrównoważonego rolnictwa postrzeganego jako "skuteczne wytwarzanie produktów rolnych, które są bezpieczne, wysokiej jakości, i w sposób, który chroni i poprawia środowisko naturalne, warunki socjalne i ekonomiczne rolników, pracowników i społeczności lokalnych oraz zabezpiecza zdrowie i dobrostan wszystkich hodowanych gatunków”.

Renata Struzik, za: Farm Frites Poland