Trwa wypłata dopłat

Trwa realizacja płatności bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych za 2012 r. Od 3 grudnia 2012 r. ARiMR rozpoczęła wypłatę tegorocznych dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych. Wiosną tego roku wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich złożyło w Agencji ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych.

Na wypłatę dopłat bezpośrednich za 2012 r. przeznaczone zostanie ok. 14 miliardów złotych – 90% tej kwoty pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 10% sfinansowane jest z budżetu krajowego. Natomiast na płatności rolnośrodowiskowe za rok 2012 zostanie przeznaczone ok. 1,5 mld zł.

Przypomnijmy stawki płatności bezpośrednich za 2012 r. 
– jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 732,06 zł/ha;
– uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 211,80 zł/ha;
– płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 276,38 zł/ha;
– płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) – 306,99 zł/ha;
– płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 463,39 zł/tonę;
– płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 5,62 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,93 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;
– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 162,09 zł/tonę;
– płatność cukrowa – 52,44 zł/tonę;
– płatność do krów – 584,79 zł/szt.;
– płatność do owiec – 123,11 zł/szt.;
– płatność do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa) – 672,56 zł/ha;
– oddzielna płatność do owoców miękkich – 2 670,66 zł/ha.
Od rozpoczęcia realizacji tegorocznych dopłat bezpośrednich ARiMR wypłaciła 1,22 mld zł i pieniądze te trafiła na konta bankowe 216 tys. rolników.
Płatności bezpośrednie i płatności rolnośrodowiskowe mogą być realizowane do 30 czerwca 2013 r.
Źródło: ARiMR