Stan zasiewów rzepaku ozimego – zalecenia IUNG

Podobnie jak w przypadku zbóż, największe uszkodzenia łanów rzepaku miały miejsce w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim. Przy czym, zniszczone całkowicie w rejonach bezśnieżnych zostały łany słabo rozwinięte. Natomiast dobrze rozwinięte posiadające 8-10 liści rośliny rzepaku utraciły prawie całą masę liści, ale stożki wzrostu i szyjki korzeniowe na wielu plantacjach są zdrowe.

Jeśli uszkodzenia systemu korzeniowego w warstwie 0-12 cm gleby nie będą zbyt duże, to wiele takich łanów uda się uratować przed koniecznością zaorania.
W rejonach, gdzie w czasie mrozów pola były pokryte śniegiem rzepaki nie ucierpiały, ale występujące już po zniknięciu śniegu spadki temperatur (w szczególności w okresie dokonywania tej oceny) mogły wpłynąć negatywnie zwłaszcza na słabiej rozwinięte rośliny tego gatunku.

Zalecenia dotyczące agrotechniki wczesnowiosennej na uszkodzonych łanach rzepaku ozimego

Podstawą do podejmowania działań na plantacjach rzepaku powinna być wnikliwa lustracja łanu, polegająca na ocenie rozmiaru uszkodzeń i liczby roślin żywych roślin na jednostce powierzchni. W zasadzie ocenę powinno się zaczynać od systemu korzeniowego. Jeśli korzenie w wierzchniej kilkunastocentymetrowej warstwie gleby są uszkodzone, to możliwość regeneracji takiej rośliny jest bardzo ograniczona. Często takie rośliny rozpoczynają wegetację, ale po kilku dniach zamierają.
Nie ma powodów do niepokoju w przypadku przemarznięcia liści rzepaku. Równie uszkodzenie stożka wzrostu nie zawsze musi oznaczać utratę plonu z danej rośliny, bo pędy boczne mogą wyrosnąć z szyjki korzeniowej. Można przyjąć, że dla wydania nawet wysokiego plonu wystarczy nawet 30-40 roślin zdrowych na 1 m2. Oczywiście ważne jest także ich równomierne rozmieszczenie. Podstawowe znaczenie w ratowaniu zasiewów rzepaku ma możliwie wczesne zastosowanie nawożenia azotem, aby przyśpieszyć regenerację systemu korzeniowego i masy nadziemnej roślin. Najlepiej z dodatkiem siarki i boru. Wysokość tej dawki najlepiej jest ocenić szacując całkowite potrzeby pokarmowe roślin przy założonym plonie. Dawka ta powinna wynosić około 40-60% dawki całkowitej. Pierwsza wczesnowiosenna dawka azotu powinna być zastosowana w nawozach szybko działających, na przykład saletry amonowej.

Przesiewy po rzepaku ozimym – zalecenia
Jedną z najbezpieczniejszych metod uprawy roślin następczych wiosną po rzepaku ozimym jest przesianie upraw rzepakiem jarym. Jednak należy się liczyć ze znacznie niższym plonem tej uprawy. Przygotowanie stanowiska pod zasiewy rzepaku jarego nie wymaga wykonania orki wystarczy dokładne zniszczenie mechaniczne przemarzniętych roślin rzepaku ozimego, i wymieszanie wierzchniej warstwy gleby, co chroni ją przed nadmierną utratą wody. W przypadku zaorania plantacji rzepaku, na których jesienią stosowano herbicydy do zwalczania chwastów, po uprawie pola na wiosnę możemy wykonać przesiewy tych plantacji dobierając odpowiednie rośliny następcze.

Tabela. Wykaz roślin następczych, które możemy uprawiać po wymarzniętym rzepaku ozimym wiosną w zależności od zastosowanego jesienią herbicydu.

Składnik czynny

Herbicydy

Rośliny, które można uprawiać na wiosnę

Chlomazon

Command 480 EC,

Command 360 CS,

Reaktor 480 EC,

Reaktor 360 CS

kukurydza, bobik, bób, cukinia, dynia, groch, fasola, kapusta, ogórki, pomidory, słonecznik, soja, tytoń, ziemniaki, pszenica jara i rzepak jary

Napropamid + chlomazon

Devrinol Top 375 CS,

Command Top 375 CS

po wykonaniu głębokiej orki na wiosnę, można uprawiać rzepak jary, kapustę, ziemniaki, pomidory, groch, słonecznik, tytoń zboża jare i kukurydzę

Metazachlor

Butisan 400 SC,

Fuego 500 SC,

Agro Metazachlor 500 SC,

Metazanex 500 SC,

Metaz 500 SC,

Rapsan 500 SC

po wykonaniu wiosną orki na głębokość 15 cm, można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, kukurydzę, ziemniaki, rzepak jary i rośliny kapustne

Metazachlor + chinomerak

Butisan Star 416 SC

po wykonaniu orki na głębokość 15 cm, można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, ziemniaki i rośliny krzyżowe oraz kukurydzę

dopuszcza się równie uprawę buraków cukrowych

Metazachlor + dimetenamid

Butisan Duo 400 SC

po wykonaniu orki na głębokość 15 – 20 cm, można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, buraki, groch, bobik, ziemniaki, rzepak jary i rośliny kapustne

Metazachlor + chlomazon

Nimbus 283 SE,

Butisan 400 SC +

Command 480 EC,

Kalif Mega 283 SE

po wykonaniu orki na głębokość 15 cm, można uprawiać pszenicę jarą, kukurydzę, groch, bobik, ziemniaki i rzepak jary, również soję i len

Dimetachlor + napropamid + chlomazon

Colzor Trio 405 EC

wiosną można uprawiać rzepak jary, kukurydzę, groch, słonecznik

Dimetachlor

Teridox 500 EC

zboża jare, kukurydza, buraki cukrowe, bobik, groch, ziemniaki i rośliny krzyżowe

Dimetachlor + chlomazon

Pronap Extra 430 EC

rzepak jary, bobik, bób, cukinia, dynia, kapusta, groch, fasola, kukurydza, pomidory, soja, słonecznik, ziemniaki, tytoń i pszenica jara

Napropamid

Devrinol 450 SC

po wykonaniu głębokiej orki na wiosnę, można uprawiać groch, ziemniaki, pomidory, słonecznik, tytoń i rośliny krzyżowe

Chlopyralid

Lontrel 300 SL,

Cliophar 300 SL,

Cyklon 300 SL

rzepak jary, zboża jare, kukurydza, buraki oraz len i cebula

Chlopyralid +

pikloram

Galera 334 SL,

Kecz 334 SL

rzepak jary, zboża jare, kukurydza i len

Propyzamid

Kerb 50 WP

rzepak jary, kukurydza, buraki, groch, fasola, ziemniaki, sałata

Chlopyralid + pikloram + aminopyralid

Navigator 360 SL

po wykonaniu wiosną orki można uprawiać rzepak jary, gorczycę, kapustę z rozsady, zboża i kukurydzę, jednak nie wcześniej niż miesiąc po zastosowaniu środka

Propachizafop,

kletodym,

cykloksydym,

chizalofop-P-butylu, chizalofop-P-etylu

graminicydy np.:

Agil 100 EC,

Arrow 240 EC,

Elegant 05 EC,

Focus Ultra 100 EC,

Fusilade Forte 150 EC,

Leopard Extra 05 EC,

Targa 10 EC,

Targa Super 05 EC

po graminicydach stosowanych jesienią, na wiosnę możemy uprawiać w zasadzie wszystkie rośliny dwuliścienne, zwłaszcza te, w których środki są zalecane, natomiast istnieją ograniczenia w uprawie roślin jednoliściennych (np. zbóż, kukurydzy), dla których podawane są różne terminy, w większości do 12 tyg. po zabiegach tymi środkami

Autorzy opracowania: dr hab. Jerzy Grabiński prof. nadzw., dr Renata Kieloch, mgr Marek Badowski, mgr Czesław Pietruch

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności