Słodki import z krajów trzecich

Komisja Europejska zaakceptowała wnioski na import cukru z Serbii oraz Bośni i Hercegowiny. W przypadku cukru przemysłowego, wwóz na teren Unii nie jest tak oczywistą sprawą – limit jest wykorzystany tylko w 1% Powód? Wysoka nadprodukcja w UE i sporo cukru pozakwotowego.

Komisja Europejska poinformowała, że w listopadzie 2014 roku złożono wnioski na import cukru w wysokości 17 026 ton z Serbii i 150 ton z Bośni i Hercegowiny. Wszystkie wnioski zostały zaakceptowane w 100%.
Bezcłowy kontyngent dla krajów bałkańskich, który w sezonie 2014/15 (październik/wrzesień) wynosi 200 tys. ton łącznie, jest obecnie wykorzystany w 36% (wnioski złożono na 71,6 tys. ton). Do sprowadzenia zostało w sumie 128,4 tys. ton, w tym najwięcej z Serbii (111 tys. ton).
W przypadku przywozu cukru w sezonie 2014/15 (październik/wrzesień) w ramach koncesji CXL (Brazylia, Australia, Kuba, Indie – łącznie 676 tys. ton) w całości wykorzystany jest kontyngent dla Indii. Natomiast w listopadzie złożono wnioski na import 2,5 tys. ton dzięki, kontyngentowi 09.4320, które zaakceptowano w 100%. Aktualnie limit importu w ramach koncesji CXL jest wykorzystany w 2%.

KE zaakceptowała też wnioski na 52 tony cukru przemysłowego (nie do celów konsumpcyjnych). Roczny limit wynosi 400 tys. ton i jest wykorzystany w 1% – nie powinno to dziwić, bo w UE jest wysoka nadprodukcja i nie brakuje cukru pozakwotowego, do celów przemysłowych.
W przypadku bezcłowego importu z Mołdawii, który w 2014 roku wynosi 34 tys. ton cukru, do połowy listopada 2014 roku wnioski złożono na 11,1 tys. ton, co oznacza, że wykorzystane zostało 33% kontyngentu.
Kontyngent 09.7226 dla Peru, który wynosi w 2014 roku 22 660 ton, jest wykorzystany w 100%. W ramach kontyngentu 09.7235 dla Kolumbii (63,86 tys. ton) sprowadzono 47,4 tys. ton (74% dostępnego wolumenu), z Centralnej Ameryki (09.7307) zaś 134,7 tys. ton (87% z dostępnych 154,5 tys. ton, kontyngent obejmuje także inne towary niż cukier). Kontyngent 09.7311 dla Panamy w wysokości 12,36 tys. ton został na razie w 2014 roku wykorzystany w 53% (sprowadzono 6,5 tys. ton).
Renata Struzik źródło: FAPA/FAMMU