Słodki biznes bez zmian

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie, według którego taryfa celna w sektorze cukrowniczym i cukierniczym nie ulegną zmianie w 2015 roku.

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1101/2014 ustanawiające taryfę celną na 2015 rok. W sektorze cukrowniczym i cukierniczym cła nie uległy zmianie. Cukier biały objęty jest stawką w wysokości 419 €/t, a surowy 339 €/t. W przypadku słodyczy stosowane są cła kombinowane. Na 2013 rok taryfa celna została ustalona rozporządzeniem 1001/2013.

Renata Struzik źródło: FAPA/FAMMU na podstawie Dz.U. UE