Rynek zbóż – 22 czerwca 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 500 490 2,0
MAX. 875 870 0,6
ŚREDNIA 696 696 0,1
ŻYTO
MIN. 393 400 -1,7
MAX. 625 720 -13,2
ŚREDNIA 489 478 2,2
JĘCZMIEŃ
MIN. 470 470 0,0
MAX. 800 875 -8,6
ŚREDNIA 657 649 1,2
KUKURYDZA
MIN. 500 530 -5,7
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 745 748 -0,4
OWIES
MIN. 375 400 -6,3
MAX. 860 720 19,4
ŚREDNIA 536 519 3,4
PSZENŻYTO
MIN. 400 450 -11,1
MAX. 700 800 -12,5
ŚREDNIA 575 581 -1,0
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 677 666 1,6
paszowa 642 627 2,5
ŻYTO
konsumpcyjne 473 470 0,6
paszowe 493 483 2,0
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 524 540 -3,0
paszowy 567 562 1,0
browarniany 667 676 -1,4
KUKURYDZA
paszowa 564 571 -1,2
OWIES
konsumpcyjny 450 471 -4,5
paszowy 450 437 3,1
PSZENŻYTO
paszowe 523 516 1,3
źródło: MRiRW