Rolnicy dostaną zaliczki. Bez wniosków, bez problemów

Minister rolnictwa, Marek Sawicki uruchomił wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Będą one wypłacane jeszcze w tym roku, aby załagodzić niekorzystne skutki suszy.

Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności do roślin wysokobiałkowych oraz płatności do owoców miękkich. Zaliczki te będą wynosiły:

 • ok. 227 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej,
 • ok.86 zł/ha w przypadku płatności dodatkowej,
 • ok.211 zł/ha w przypadku płatności do roślin wysokobiałkowych oraz
 • ok.460 zł/ha w przypadku owoców miękkich (truskawek i malin).

Wypłata zaliczek rozpocznie się 16.października i potrwa do 1.grudnia 2015 r. Przyznawane one będą z urzędu, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Pieniądze dostaną rolnicy, którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Ministerstwo rolnictwa opracowało już projekty rozporządzeń  określających stawki poszczególnych płatności. Uwzględniają one opublikowany już niedawno kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2015 r. (4,2448 zł za 1 euro).
W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

 • Jednolita płatność obszarowa – 453,70 zł/ha
 • Płatność za zazielenienie – 304,31 zł/ha
 • Płatność dla młodego rolnika – 258,97 zł/ha
 • Płatność dodatkowa – 171,73 zł/ha
 • Płatność do bydła – 261,37 zł/szt.
 • Płatność do krów – 314,28 zł/szt.
 • Płatność do owiec – 116,56 zł/szt.
 • Płatność do kóz – 77,80 zł/szt.
 • Płatność do roślin wysokobiałkowych – 422 zł/ha
 • Płatność do chmielu – 2 336,53 zł/ha
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 408,40 zł/ha
 • Płatność do buraków cukrowych – 2 151,01 zł/ha
 • Płatność do pomidorów – 4 340,57 zł/ha
 • Płatność do owoców miękkich – 919,05 zł/ha
 • Płatność do lnu – 414,09 zł/ha
 • Płatność do konopi włóknistych – 572,49 zł/ha
 • Płatność do tytoniu – Virginia – 4,76 zł/kg
 • Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 3,32 zł/kg

Renata Struzik, źródło: KRIR