Produkty wyłączone z embarga

Rząd Federacji Rosyjskiej przyjął rozporządzenie wprowadzające zmiany do listy produktów objętych sankcjami wprowadzonymi Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Zmiany weszły w życie z dniem 29 sierpnia br.

Wprowadzone zostały następujące wyłączenia w przypadku owoców i warzyw:
– ziemniaki sadzeniaki (070110)
– cebula dymka (070310)
– kukurydza cukrowa do siewu (071290)
– groch do siewu (071310)
Powyższe produkty mogą być po uwzględnieniu przepisów i formalności fitosanitarnych eksportowane pomimo embarga do Rosji.

AT za PIORIN