Pomoc zalanym rolnikom

Obfite opady deszczu występujące w całej Polsce spowodowały powodzie i podtopienia, w wyniku których wielu rolników poniosło duże straty, zarówno w uprawach, jak i w sprzęcie rolniczym, czy budynkach służących do produkcji rolnej. Rolnicy, poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej, a do tych należy m.in. deszcz nawalny, mogą skorzystać z preferencyjnego oprocentowanego kredytu klęskowego na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach. Rolnik, którego gospodarstwo ucierpiało w wyniku powodzi, będzie mógł otrzymać nawet do 4 mln zł na wznowienie produkcji, jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do oprocentowania takiego kredytu dopłaca ARiMR, a kredytobiorca płaci jedynie 2% należnego oprocentowania w skali roku, o ile ubezpieczył przynajmniej połowę średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją lub 3,8125%, gdy takich umów nie zawarł. Resztę należnego oprocentowania pokrywa ARiMR.

Poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej mogą skorzystać z dwóch linii kredytowych – inwestycyjnej i obrotowej. Kredyt obrotowy można otrzymać na środki do produkcji rolnej np. nawozy, paliwa, czy też zakup inwentarza. Kredyt inwestycyjny natomiast można dostać m.in. na zakup maszyn rolniczych, przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich i innych służących do produkcji.

Co należy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy? Przed złożeniem wniosku o kredyt należy zgłosić szkodę w Urzędzie Gminy. Specjalnie powołana przez wojewodę komisja oszacuje następnie wysokość szkód – w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. W ciągu kolejnego miesiąca wojewoda zgłasza wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na uruchomienie pomocy.
Wyrażenie zgody przez Ministra umożliwia uruchomienie linii preferencyjnych kredytów klęskowych na wznowienie produkcji po danej klęsce przez banki współpracujące z ARiMR. Wtedy rolnik ubiegając się o kredyt klęskowy” musi pójść do banku i pobrać formularz wniosku o kredyt. JO kredyty klęskowe można ubiegać się w następujących bankach: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A., SGB GBW S.A., i MBR S.A.

Szczegóły na www.arimr.gov.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności