Polagra Food – promocja polskiej żywności

Trwa kolejna edycja Międzynarodowych Targów przeznaczonych dla branży spożywczej Polagra Food w Poznaniu. Każdego roku wydarzenie to cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów i przedstawicieli branży z zagranicy.

W tym roku, już po raz trzeci, Agencja Rynku Rolnego zorganizuje międzynarodową konferencję dotyczącą potencjału eksportowego branży polskich specjalności żywnościowych, w której udział potwierdziło około 100 zagranicznych przedsiębiorców i ekspertów związanych z branżą spożywczą pochodzących m.in. z Chin, Algierii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji i Kazachstanu, ZEA a nawet Wenezueli i Brazylii.  –„Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie firm branży rolno-spożywczej uczestnictwem w działaniach promujących organizowanych przez ARR. Dotyczy to nie tylko działań, które Agencja przygotowuje wdrażając branżowy program promocji, ale również misji gospodarczych, seminariów branżowych oraz rozmów biznesowych jakie organizujemy w ramach ustawowych zadań Agencji w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod produkcji a także systemów jakości żywności. W związku z wprowadzonym zakazem importu niektórych polskich produktów spożywczych na rynek rosyjski, konferencja będzie stanowić doskonałą okazję do zaprezentowania potencjału polskiej żywności nie tylko partnerom ze wschodu, ale także innym kontrahentom z zagranicy zainteresowanym naszą żywnością”– mówi Agnieszka Rembisz, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej w ARR

AT za ARR