Podlaska lzba Rolnicza popiera postulaty rolników

Walne Zgromadzenie Podlaskiej lzby Rolniczej, obradujące w dniu 21 marca 2012 r. poparło postulaty Międzyzwiązkowych Komitetów Protestacyjnych Rolników Województwa Zachodniopomorskiego oraz Rolników Warmii i Mazur .

Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej przyjęło niniejsze postulaty:
1. Zdecydowanie protestujemy przeciwko trybowi procedowania ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na 2012 r. Zwracamy się do centrali związkowych i KRIR o jej zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na niekonstytucyjność oraz nierówne traktowanie obywateli RP.
2. Domagamy się przedstawienia prawdziwych powodów oraz zbadania legalności wprowadzenia modulacji w zakresie krajowych płatności UPO, redukcji o 10% kwoty ponad 5 tys. euro, co uderzy w rozwojowe gospodarstwa rodzinne, produkujące na rynek i obciążone kredytami inwestycyjnymi.
3. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wprowadzeniu podatku dochodowego dla rolników. Naszym zdaniem nie będzie miało to istotnego znaczenia dla budżetu państwa, natomiast narazi rolników na zbędne koszty, likwidację wielu gospodarstw oraz zmniejszenie produkcji towarowej.
4. Protestujemy przeciw planom podwyższenia wieku emerytalnego.
5. Żądamy zapewnienia dopłat do kredytów preferencyjnych na zakup ziemi proporcjonalnie do powierzchni Zasobu WRSP przeznaczonej do sprzedaży w poszczególnych województwach oraz
natychmiastowego uruchomienia kredytowania zakupu obecnie sprzedawanej ziemi. 6. Akty wykonawcze wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa ANR muszą zapewnić naszym rolnikom możliwość nabywania ziemi w przetargach ograniczonych. W tym celu należy: – ograniczyć ilość działek możliwych do wylicytowania w danym przetargu do jednej.
Żądamy, aby Akty wykonawcze wydawane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezesa ANR zapewniały naszym rolnikom możliwość nabywania ziemi w przetargach ograniczonych, w tym celu należy:
– zapewnić konieczność akceptacji osób zakwalifikowanych w przetargu przez samorząd rolniczy;
– wprowadzić możliwości drugiego przetargu ograniczonego z obniżeniem ceny sprzedaży ziemi. 7. Domagamy się, aby grunty, które zgodnie z ustawą z dnia 3.12.2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zostaną wyłączona z umów dzierżawy, zostały przeznaczone do sprzedaży rolnikom na powiększenie rodzinnych gospodarstw rolnych.
W Przypadku, gdy grunty nie znajdą nabywców w przetargu ograniczonym, należy zorganizować przetarg na ich dzierżawę, a sprzedaży dokonać ponownie w przetargu ograniczonym w późniejszym terminie.
8. Domagamy się wprowadzenia systemu dystrybucji paliwa rolniczego, na zasadach podobnych jak w krajach ,,starej Unii – zwrotu pełnej akcyzy.
9. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tworzeniu nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN) w województwie warmińsko-mazurskim.

Podlaska Izba Rolnicza

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności