Pochodzenie mięsa na etykietach

Parlament Europejski chce wprowadzić obowiązek oznaczania kraju pochodzenia mięsa, które jest składnikiem wyrobów mięsnych i gotowych dań. Pozwoli to konsumentom na bardziej świadome wybory i wspomoże rodzimy rynek mięsa.

Mięso, które jest wykorzystywane do produkcji wyrobów mięsnych i gotowych dań, takich jak, np. lasagne, powinno być oznaczane tak samo jak świeża wołowina. Posłowie zażądali przedłożenia przez Komisję Europejską projektu legislacyjnego dotyczącego oznaczania kraju pochodzenia mięsa przetworzonego.

Posłowie chcą, żeby Komisja wyciągnęła wnioski z opublikowanego przez siebie pod koniec 2013 raportu i przedłożyła projekt ustawodawczy zmierzający do wprowadzenia obowiązku podawania na opakowaniu kraju lub miejsca pochodzenia mięsa wykorzystywanego jako składnik. Parlament zwraca uwagę na konieczność odbudowy zaufania konsumentów.

– Po skandalu z koniną od nas zależy odzyskanie zaufania konsumentów. Chcemy, żeby Komisja przygotowała przepisy wprowadzające obowiązkowe oznaczenie kraju pochodzenia przetworzonej żywności, bo to zapewni konsumentom większą transparencję oraz jaśniejszą i pełniejszą informację – powiedział przewodniczący parlamentarnej komisji ds. środowiska Giovanni La Via (EPP, IT). – Jednak musimy zagwarantować małym i średnim przedsiębiorstwom, których wiele jest w tym sektorze, że nie będzie to dla nich oznaczało dodatkowych obciążeń – dodał poseł.
Według europosłów, konieczne jest odbudowanie zaufania klientów i zapewnienie im większego bezpieczeństwa żywności w przyszłości. Na potrzebę wprowadzenia oznaczania kraju lub miejsca pochodzenia mięsa użytego w żywności wskazało ponad 90% ankietowanych w badaniach konsumenckich, które były przeprowadzane pod koniec 2013 roku. Pozwoliłoby im to na bardziej świadome zakupy i wybór danych produktów. Mogłoby to też wspomóc rodzimych producentów – klienci mogliby wybierać artykuły, w których mięso pochodzi z ich kraju.

W państwach członkowskich Unii 30-50% mięsa po uboju jest przetwarzane i wykorzystywane jako składnik wyrobów spożywczych, najczęściej mięsa mielonego, przetworów i produktów mięsnych.

Renata Struzik, źródło: Parlament Europejski