Owocowe życie wsparciem dla chronionych nazw geograficznych

Unijna kampania promująca owoce i warzywa oraz zdrowe odżywianie „Fruitylife” wsparła rozpowszechnianie konsumpcji produktów oznaczonych jako unijne produkty o chronionych nazwach geograficznych.

„Fruitylife” promuje wzrost spożycia produktów posiadających jedno z trzech unijnych oznaczeń – PDO (Chroniona nazwa pochodzenia), PGI (Chronione oznaczenie geograficzne) oraz TSG (Gwarantowana tradycyjna specjalność), a w szczególności owoców i warzyw z takimi oznaczeniami.

Przypomnijmy, iż oznaczenia pochodzenia geograficznego produktów rolnych w Unii Europejskiej – znany jako system ochrony regionalnych produktów rolnych w Unii Europejskiej, ma na celu ochronę nazw tych produktów i zapewnienie ich autentyczności. Dotyczy on wyrobów  wytwarzanych na określonym obszarze w sposób tradycyjny. Promowanie takich właśnie produktów oraz wzrost ich konsumpcji to gwarancja spożywania zdrowych produktów o 100% jakości.

W sumie w UE zarejestrowano już 1241 takich produktów, z czego 339 (27,3%) stanowią chronione nazwy zbóż oraz owoców i warzyw jako jednej kategorii. Sporą grupę stanowią wszelkiego rodzaju chronione nazwy serów – 223. Ze wspomnianej ilości 1241 produktów
najwięcej stanowią te zarejestrowane w Włoszech – w sumie jest to 266 z czego dokładnie 103 dotyczą owoców i warzyw oraz zbóż. Ponadto wszystkie chronione nazwy we Francji to 217 produktów (47 owocowo-warzywnych), 179 w Hiszpanii (58 owocowo-warzywnych) i 125 w Portugalii oraz 78 w Niemczech.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA