Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna na UP Lublin

Nowy, unikatowy kierunek na rynku edukacyjnym w Polsce powstał na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersutetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczelnia od nowego roku akademickiego 2012/2013 oferuje studia I stopnia stacjonarne, I stopnia niestacjonarne, II stopnia stacjonarne, II stopnia niestacjonarne.

Obowiązek wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin do powszechnej praktyki od 1 stycznia 2014 roku oraz zapewnienia rolnikom dostępu do usług doradczych w zakresie ochrony roślin na kłada na państwa członkowskie Dyrektywa 2009/218/WE. Specjaliści nowoczesnej ochrony roślin, przez najbliższe lata, będą jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku.
Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym elementem technologii produkcji roślinnej. Jej celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. Wspomagana jest przez takie gałęzie nauki jak fitopatologia, entomologia i herbologia. W obrocie krajowym i międzynarodowym bardzo ważne miejsce zajmuje kontrola fitosanitarna, której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin oraz produktów roślinnych przez granice państwowe.

Program nauczania nowego kierunku na UP w Lublinie, jak zapewniają władze Uczelni, przygotowuje absolwentów do pełnej realizacji zadań w zakresie diagnozowania chorób i szkodników roślin, zrównoważonego stosowania pestycydów wykonywania ekspertyz i opracowywania programów ochrony upraw zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin oraz przeprowadzania kontroli sanitarnej roślin, surowców i produktów roślinnych i wydawania świadectw fitosanitarnych.
Przykładowe przedmioty to: mykotoksyny i grupy toksynotwórcze, zoogeografia owadów, organizacja kontroli fitosanitarnej, biologiczna ochrona roślin, diagnostyka patogentów i szkodników roślin, w tym gatunków inwazyjnych i kwarantannowych, organizmy pożyteczne i ich powiązania z agrofagami, procedury i praktyki w laboratoriach granicznych, doradztwo i organizacja ochrony roślin.
Perspektywy zawodowe absolwentów kierunku to kwalifikowany doradca z zakresu integrowanej ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, służbie celnej oraz laboratoriach fito- i entomologicznych. Absolwenci nabędą uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz są przygotowani do prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących strategii i technik integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności